НАГРАДА „СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ” НА РИО-СЛИВЕН В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

2013 година

 

На 31 ноември 2013 год. в РИО-Сливен се проведе тържество по повод 1 ноември – Ден на  народните будители.

            За втора поредна година бе връчена награда на РИО-Сливен в системата на народната просвета по случай Деня на народните будители – „Софроний Врачански”. Грамотите, почетните знаци, както и  Специалната награда – плакет „Софроний Врачански” с грамота, бяха връчени от г-жа Лиляна Цонкова -  изпълняваща длъжността Началник на РИО - Сливен. Наградата се връчва за високи постижения или цялостна високопрофесионална дейност в областта на просветата. Тя е индивидуална или колективна и се присъжда на директори, учители и педагогически екипи от детските и учебни заведения на територията на Област Сливен. Присъжда се по образователни степени.

Тазгодишните носители на наградата са:

 

Категория

Име, презиме, фамилия, училище

1.

„Директор на годината"

 

- в системата на предучилищното възпитание

Няма номиниран кандидат.

- в системата на средното образование

1. Емилия Георгиева Желева - СОУ „К. Константинов” – гр. Сливен

2.

„Екип, колектив на годината"

 

- в системата на предучилищното възпитание

Няма номиниран кандидат.

- в системата на средното образование

1. СОУ „Аргира Жечкова” – гр. Сливен

3.

„Учител на годината"

 

- в предучилищното възпитание

Няма номиниран кандидат.

- в начален етап на образование

1. Розалина Стоянова Паскалева – СОУ „Иван Вазов” – гр. Нова Загора

- в прогимназиален етап на образование

1. Анелия Христова Иванова – СОУ „К. Константинов” – гр. Сливен

- в гимназиален етап на образование

1. Ивета Георгиева Саръмова – СОУ „Христо Ботев” – гр. Нова Загора

- в професионално образование

1. Цветелина Николова Благова– ПГМ – гр. Сливен

- в специализирано образование

1. Марияна Колева Стоянова – ПУ „Вл. Шуманов” – гр. Сливен

- педагогически съветник

Няма номиниран кандидат.

4.

„Млад учител – успешен старт в професията”

1. Силвена Маринова Михова – СОУ „Г. С. Раковски” – гр. Котел

5.

„Активни педагози – преди и сега”

1. Милка Тодорова Димитрова – ОУ „Братя Миладинови” – гр. Сливен

6.

„Спомоществовател на образованието”

1. Тодорка Михайлова Василева – СОУ „Г. С. Раковски” – гр. Котел

 

        Всички класирани участници получиха почетен знак и грамота „Софроний Врачански” за съответната категория.

         За носител на Специалната  награда – плакет „Софроний Врачански” и грамота се определя Иван     Христов Хитов – ПМГ „Добри Чинтулов” – гр. Сливен - събрал най-много гласове при тайното гласуване на комисията.