РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СЛИВЕН

 ИНФОРМАЦИЯ

за проведена среща в РИО – Сливен по проект „Насърчаване на детското участие чрез укрепване ролята на детските/младежки съвети на училищно, общинско, областно и национално ниво”

 

            На 29.01.2013 г., в 10.00 ч., в зала № 210 на РИО – Сливен се проведе среща между партньорите по проект „Насърчаване на детското участие чрез укрепване ролята на детските/младежки съвети на училищно, общинско, областно и национално ниво”. В срещата взеха участие областният управител на област Сливен – г-н Марин Кавръков, заместник-директорът на Фондация „Партньори – България” – г-н Румен Минковски, г-жа Сълза Захариева – специалист по комуникации и набиране на средства към Фондация „Партньори – България”, г-жа Христина Баева – специалист по комуникации към Фондация „Партньори – България”, г-жа Стела Костова – председател на комисията по образованието към Общински съвет - Сливен, началникът на РИО – Сливен – г-жа Бисерка Василева, координаторът по проекта за община Сливен и областта – г-жа Ана Николова от Младежки дом – Сливен. Пилотни училища, които се включват в реализирането на проекта от община Сливен, са ОУ „Братя Миладинови” – Сливен и СОУ „Йордан Йовков” – Сливен. В работната среща взеха участие  директорите на двете училища, педагогически съветници, ученици от сливенски училища, родители.

            В 14.00 часа, в залата на Община Нова Загора се състоя среща на партньорите по проекта за община Нова Загора, в която взеха участие и заместник-кметът на общината – г-жа Галя Захариева, координаторът за община Нова Загора – г-жа Милена Христова, директорите на Професионална гимназия по техника и технологии и СОУ „Иван Вазов” – Нова Загора, пилотни училища от община Нова Загора, педагогически съветници, ученици и родители.

            На срещите беше представен проект „Насърчаване на детското участие чрез укрепване ролята на детските/младежки съвети на училищно, общинско, областно и национално ниво”, който се изпълнява от фондация „Партньори – България” в партньорство с Държавната агенция за закрила на детето, УНИЦЕФ – България и с подкрепата на Министерството на образованието, младежта и науката. Проектът е пилотен и се осъществява в шест общини, разположени на територията на три области – Благоевград, Монтана и Сливен. Целта на проекта е свързана с изграждане на ученически съвети на училищно, общинско и национално ниво за засилване ролята на ученическото самоуправление.