РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СЛИВЕН

 

УЧЕБНА ВИЗИТА:

УСПЕШНИ ПРАКТИКИ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА НА МЛАДИТЕ ХОРА ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА”

 

В периода 10 - 15 ноември 2013 година  Регионален инспекторат по образованието – Сливен бе домакин на учебна визита, финансирана по програма „Учене през целия живот”.

За участието в учебната визита в Сливен пристигнаха представители на седем европейски страни  (Великобритания, Турция, Португалия, Швеция, Словакия, Холандия, Испания), които са директори на  професионални училища и колежи, както и представители на други образователни институции.

Чуждестранните гости посетиха всички професионални гимназии в областта, които споделиха добри практики на сътрудничество с бизнеса, с провеждането на производствената практика в реални условия, формите за модернизиране на материалната база на училищата чрез проекти по национални и оперативни програми. В рамките на визитата се посетиха автосервизa на Ситроен, текстилното предприятие на Е. Миролио, къща за гости в с. Караново и се осъществиха срещи с представители на бизнеса. Гостите посетиха град Нова Загора и бяха приети от заместник кмета Ивайло Енев.Особен интерес от страна на участниците имаше към дейността на Центъра за кариерно ориентиране в гр. Сливен.

В рамките на събитието в проведените работни срещи между участниците в учебната визита, представителите на РИО – Сливен и на професионалните гимназии в областта се обсъдиха образователната система на Република България и образователните системи на другите европейски страни, споделиха се добри практики, както от домакините, така и от участниците във визитата.