Информация

за Есенното национално състезание по физика, 15 - 17.11.2013 г. град Сливен

 

Есенното национално състезание по физика се проведе в периода 15 – 17.11.2013 г. в СОУ „Константин Константинов” – гр. Сливен. Организатори на състезанието бяха Министерството на образованието и науката, Регионалният инспекторат по образованието – Сливен, а домакин – 11 СОУ „Константин Константинов” – гр. Сливен.

В състезанието участваха ученици от VІІ до ХІІ клас, разпределени в шест възрастови групи: VII клас, VIII клас, IX клас, X клас, XI XII клас и специална тема. Участваха 363 ученици от 19 области от цялата страна.

Откриването на състезанието се състоя на 15.11.2013 г. в актовата зала на СОУ „Константин Константинов” – Сливен с празничен концерт, в който участваха ученици от музикалните и хореографски паралелки на училището. Бяха изказани приветствия към участниците от страна на областния управител на гр. Сливен, г-н Корнелий Желязков, заместник-кмета по образование на община Сливен, г-н Иван Славов и г-жа Емилия Желева, директор на училището-домакин.

Състезанието се проведе на 16.11.2013 г. в съответствие с предварително изготвената програма. Награждаването на учениците с отлични постижения се извърши на 17.11.2013 г. от г-жа Валентина Иванова, главен експерт в МОН и представителите на Националната комисия. На учениците, класирали се на I, II и III място в индивидуалното класиране, МОН връчи индивидуални грамоти, с които могат да кандидатстват за стипендия, съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, както и предметни награди. За никого не е изненада, че първо място в специалната тема завоюва Катерина Найденова, ученичка от ПМГ „Н. Обрешков” – Казанлък, първото момиче от България със златен медал от международна олимпиада по физика. Първите места в индивидуалното класиране по възрастови групи принадлежат на МГ „Д-р П. Берон” – Варна, СМГ „П. Хилендарски” - София, ПМГ „Акад. Н. Обрешков” – Бургас, ПМГ „Акад. Н. Обрешков” – Разград, ПМГ „Акад. Иван Гюзелев” – Габрово, ПМГ „Акад. Ив. Ценов” – Враца, ЕГ „Гео Милев” и ПМГ „Иван Вазов” – Добрич. Бяха раздадени свидетелства за I, II и III награда на ученици с много добри постижения от всички възрастови групи. Най-добре представилите се състезатели от всички възрастови групи на есенното състезание, които до 31.12.2013 г. не са навършили 17 години, се предлагат от Националната комисия за участие в Олимпиадата по природни науки на Европейския съюз, която ще се проведе през м. март 2014 г. в Гърция.

 

В. Маринова
        Ст. експерт по ПНЕ в РИО - Сливен