ИНФОРМАЦИЯ

за кръгла маса, проведена в РИО - Сливен

 

На 12 и 13 февруари 2013 г.  в зала № 210 на Регионален инспекторат по образованието – Сливен  се проведе кръгла маса  за споделяне на успешни  квалификационни практики и добри примери за работа по европейски проекти. Работата на кръглата маса, организирана и водена от г-жа Мария Петрова – старши експерт за квалификация на педагогическите кадри,  беше открита от г-жа Бисерка Василева - началник  на РИО - Сливен. Гости на събитието бяха г-жа Емилия Тошева – експерт в Дирекция „Квалификация и кариерно развитие на учителите” в Министерството на образованието, младежта и науката, г-жа Анелия Андреева – директор на Националния институт за обучение и квалификация в системата на средното образование, г-н Петър Зарев – началник на отдел „Квалификация” в същия институт, г-н Иван Славов – заместник-кмет на Община Сливен, представители на общинските администрации от област Сливен, на синдикати, директори на училища, учители от  областта и представители на местните медии.

Изборът на темата беше свързан с тясната връзка между квалификацията на педагогическите специалисти и проектната дейност в училище. Работата през първия  ден беше  посветена на въпросите за ефективността и добрия опит от квалификационните дейности, а вторият ден  беше свързан с работата на училищата и детските градини по европейски проекти с акцент на приложението на видяното и наученото от европейските партньори в нашите училища. В работата на кръглата маса взеха участие директори, учители и ученици от област Сливен.

         Освен темите, по които  работиха и презентираха участниците в кръглата маса, интерес предизвика и оформената от участниците във втория ден изложба от материали и предмети, изработени като краен продукт от работата по проекти.

    Всички участници и гости  на кръглата маса оцениха срещата като ползотворна, споделиха  впечатленията си от старанието, креативността и ефективната работа на учителите от областта, както и пълната убеденост, че пътят, по който с любов и трудолюбие вървим в област Сливен, е правилен, а посоката за всички е вярна  -  всичко в името на детето.

 

БИСЕРКА ВАСИЛЕВА

НАЧАЛНИК НА РИО - СЛИВЕН