На 12.09.2013 г. в зала № 210 на Регионален инспекторат по образованието – Сливен се проведоха работни срещи на г-жа Бисерка Василева - началник на РИО – Сливен с директори на училища и обслужващи звена /от 9.30 часа/ и с директори на детски градини от областта /от 14.00 часа/. Гост на работната среща с директорите на училищата беше г-н Корнелий Желязков – областен управител на област Сливен, който приветства участниците и им пожела успех през учебната 2013-2014 година. В работните срещи взеха участие представители на общински администрации, на синдикати и на институции, имащи отношение към образованието. Освен г-жа Бисерка Василева и експерти от РИО - Сливен, по въпроси, свързани с началото на учебната година, взеха отношение началници на отдели, инспектори и експерти от Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението”, Военно окръжие, Български червен кръст, Охранителна полиция към Областна дирекция на МВР, Териториална полиция в РУ на МВР – Сливен, Регионална дирекция „Социално подпомагане”.