РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СЛИВЕН

 

 

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

 

На 10.01.2013 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в заседателната зала на Регионален инспекторат по образованието – Сливен, се състоя ФОРУМ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ, на който бяха представени постигнатите резултати от успешно проведения Фестивал на ученето през целия живот в Сливен на 11 ноември 2012 г. и изпълнените цели на проект NELLIIНационална мрежа за инициативи и информация за ефективно учене през целия живот, а именно:

  • Популяризирахме различни възможности и форми на учене, като организирахме 16 събития с над 2300 участници на различни места в нашия град;
  • Събрахме заедно поколения на различна възраст – от 2 до 75 години, всички се забавляваха и учиха един от друг полезни неща;
  • Показахме, че ученето е не само необходимо, а може да бъде много приятно;
  • Проявите бяха отразени от медиите – наши съмишленици в идеята градът ни да бъде общество на знанието.

Проведеният Форум е част от проект NELLII - Мрежа за инициативи и информация за учене през целия живот, който се осъществява от Министерството на образованието, младежта и науката с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Партньори по проекта са: „Аз-Буки“ – национален седмичен вестник за образование и наука и Фондация на бизнеса за образованието (ФБО).

Г-жа Бисерка Василева – началник на РИО – Сливен поздрави присъстващите 70 участници и представители на медиите в открития Форум и благодари на всички за вложения ентусиазъм, труд и идеи, за успешно свършената работа по организирането и провеждането на Фестивала в нашия град и пожела постигнатите резултати да бъдат устойчиви. С кратки презентации на участниците бяха припомнени всички събития на Празника.

Бяха отличени със Сертификати 240 души: всички членове на местния Съвет за учене през целия живот, ръководители на езикови и компютърни ателиета, спортни клубове, арт работилници, директори на училища и детски градини, организатори и доброволци – ученици и възрастни хора; представители на медиите, които отразиха многобройните събития на Празника.

На Форума бяха отличени също така успешните и новаторски местни практики за 2012 г., бяха обсъдени реалните възможности за тяхното продължение и развитие през 2013 г., както и включването в местния Съвет и на други организации, които предлагат обучения за деца, младежи и възрастни.

Интересните практики за 2012 г. от всеки фестивал и плановете на всеки Съвет за учене през целия живот в страната, отнасящи се до празниците на ученето през 2013 г., ще бъдат представени по време на Национална конференция, която ще се проведе на 2 и 3 февруари 2013 г. в София. Всички добри практики ще бъдат публикувани в електронен сборник, а натрупаните предложения, идеи и опит ще бъдат приложени в политиките в областта на ученето през целия живот.

 

 

БИСЕРКА ВАСИЛЕВА

Началник на РИО – Сливен

 

Организатори на Форума: Дина Димитрова и Веселина Бонева – РИО - Сливен