Обучение на учители и директори преподаващи чужди езици

Във връзка с утвърдения план на РИО – Сливен на 16  и 17 февруари 2013 година в езикова школа АLEXANDER , гр.Бургас  се проведе практическо обучение  за  учители и директори от област Сливен,  преподаващи чужди езици. В обучението участваха 22 учители и 2  директори. Обучението  беше планирано и осъществено в два модула.

І част

Практически модул по програмата  Т.Е.Т. ( Teacher Effectiveness  Training).

„Трениране на Успешни  Учители“  на д-р Томас Гордън на тема  „Стимулиране на процеса на възприемане (учене)   при преподаването на чужд език с цел създаване на продуктивна учебна среда. Ефектно общуване учител/ученик в процеса на овладяването на чуждия език.“

ІІ част

Представяне на добри практики от учителите  по чужди езици на тема: „Дискусионни форми на обучение, симулации и релеви игри“  .

В първия модул  екипът на г-жа Дарина Георгиева представи  идейната рамка  и методиката на д-р Томас Гордън при тренирането на успешни учители.  Обучението беше разпределено на две сесии.  

Във втората част  участваха г-жа  Нина Неделчева, учител в  ХГ   „Дамян Дамянов ’ - гр.Сливен , г-жа Владимира Тенева – XI СОУ „К. Константинов” – гр.Сливен и  г-жа Пепа Големанова – ПГЕЕ „М.Кюри” – гр.Сливен.Те  представиха своя опит обобщен в powerpoint  презентации. Участие в обучението взе и г-жа Мариета Рохова, управител на  езикова школа АLEXANDER , гр.Бургас . Госпожа Рохова сподели своя опит в преподаването на английския език и запозна участниците с дейността и изявите на своята школа.

Формата на обучението беше замислена и осъществена по този начин с цел да се избегне шаблонната лекционна форма.Практиката показва, че такъв вид изнесени  обучения са особено полезни и добре приети от колегията, защото се създава една непринудена атмосфера на общуване по време на която участниците стават  част от активната страна в общуването и създават полезни контакти на базата на споделения опит.  От друга страна те са ангажирани с  тематиката и проблематиката на обучението и участват активно в семинара . Обединени от обща цел, а именно  стимулиране на процеса на възприемане ( учене)  на чужд език с цел създаване на продуктивна учебна среда и добре организирани учителите по чужди езици  успяха да контактуват пълноценно, както   с  обучителите , така и помежду си. В рамките на два дни колегите  се опознаха и разговаряха открито за предизвикателствата, с които се срещат ежедневно. Обсъдиха своя добър педагогически опит и обмениха идеи и методи на преподаване.