НАГРАДА „СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ” НА РИО-СЛИВЕН В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

2014 година

 

На 31 ноември 2014 год. в РИО-Сливен се проведе тържество по повод 1 ноември – Ден на  народните будители.

          За трета поредна година бе връчена награда на РИО-Сливен в системата на народната просвета по случай Деня на народните будители – „Софроний Врачански”. Грамотите, почетните знаци, както и  Специалната награда – плакет „Софроний Врачански” с грамота, бяха връчени от г-жа Бисерка Михалева -  Началник на РИО - Сливен. Наградата се връчва за високи постижения или цялостна високопрофесионална дейност в областта на просветата. Тя е индивидуална или колективна и се присъжда на директори, учители и педагогически екипи от детските и учебни заведения на територията на Област Сливен. Присъжда се по образователни степени.

Тазгодишните носители на наградата са:

       

Категория

Име, презиме, фамилия, училище

1.

„Директор на годината"

 

- в системата на предучилищното възпитание

Катя Иванова Иванова – ЦДГ „Перуника” – с. Сотиря, общ. Сливен

- в системата на средното образование

Лиляна Кирилова Тодорова – ПГИ „Проф. д-р Д. Табаков” – гр. Сливен

2.

„Екип, колектив на годината"

 

- в системата на предучилищното възпитание

ОДЗ „Елица” – гр. Сливен

- в системата на средното образование

СОУ „К. Константинов” – гр. Сливен

3.

„Учител на годината"

 

- в предучилищното възпитание

Пролет Проданова – ЦДГ „Синчец” – гр. Сливен

- в начален етап на образование

Татяна Владимирова Кръстева - ОУ „Братя Миладинови” – с. Злати войвода, общ. Сливен

- в прогимназиален етап на образование

Стоянка Янева Стаева - ОУ „Елисавета Багряна” – гр. Сливен

- в гимназиален етап на образование

Галина Михайлова Балтаджиева – ХГ „Дамян Дамянов” – гр. Сливен

- в професионално образование

Мария Димитрова Иванова - ПГИ „Проф. д-р Д. Табаков” – гр. Сливен

- в специализирано образование

Нуша Христова Данабашева – ПУ „Власаки Шуманов” – гр. Сливен

- педагогически съветник

Соня Колева Гегова – ПГЕЕ „Мария Склодовска – Кюри” – гр. Сливен

4.

„Млад учител – успешен старт в професията”

Петко Танев – СОУ „Иван Вазов” – гр. Нова Загора

5.

„Активни педагози – преди и сега”

Диянка Вълчева Алексиева – ОУ „Юрий Гагарин” – гр. Сливен

6.

„Спомоществовател на образованието”

Едуардо Миролио – собственик на фирма „Едуардо Миролио” ЕАД – гр. Сливен

      Всички класирани участници получиха почетен знак и грамота „Софроний Врачански” за съответната категория.

           За носител на Специалната  награда – плакет „Софроний Врачански” и грамота бе определена г-жа Соня Тенева Келеведжиева - ГПЗЕ „Захарий Стоянов” – гр. Сливен – събрала  най-много гласове при тайното гласуване на комисията.