В периода от 27 до 29 април 2014 г. в гр. Сливен се проведе Седмата национална научно-практическа конференция по предучилищно възпитание и подготовка „ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА”. Тя бе организирана от Министерството на образованието и науката. Регионален инспекторат по образованието – Сливен бе домакин на националния форум, в партньорство с Община Сливен.

   В националния форум се включиха повече от 350 участници - представители от МОН, от изпълнителната власт, регионалните инспекторати по образованието в страната, научни работници, директори и учители в детски градини, социални партньори, издатели на учебни помагала за деца от предучилищна възраст, медии и други гости.

   На 28 април 2014 г., в залата на Драматичен театър „Стефан Киров” – Сливен, националната конференция беше открита с вълнуващ спектакъл „Приказка за Сливен”, представен от деца от детски градини в града.

   Присъстващите бяха сърдечно приветствани от инж. Кольо Милев – кмет на Община Сливен, г-н Александър Борисов – началник на РИО – Сливен, г-жа Ваня Трайкова – главен експерт в МОН, Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” и от други официални лица.

   Конференцията бе посветена на 10-годишнината от въвеждането на задължителната предучилищна подготовка в България като ефективна мярка за превенция на ранното напускане и отпадането от училище при осигуряване на училищна готовност на всички деца, равен шанс при постъпване в първи клас и солидна основа за по-нататъшно учене.

Събитието даде възможност за споделяне и популяризиране на добри педагогически и управленски практики от високоотговорната и всеотдайна работа с децата – предучилищната подготовка. Тя допринася за тяхната по-успешна социализация в обществото, за развитието на умения, необходими при постъпване в първи клас, за мотивиране на родителите да изпращат децата в детската градина и в училище.

     С ясната убеденост, че предучилищната възраст  е фазата, в която образованието и възпитанието могат най-ефективно да повлияят на развитието на децата, гостите на конференцията посетиха 10 сливенски детски градини и наблюдаваха добри педагогически практики в дейността на учителите и децата.

      Научните ръководители на националната конференция от СУ «Св. Климент Охридски» и ПУ «Паисий Хилендарски» обобщиха резултатите и предложенията от обсъждането на участниците в трите тематични секции. Изводите ще бъдат представени на вниманието на Министерството на образованието и науката.

Докладите от конференцията бяха издадени в сборник, който беше предоставен на всички участници.

 

 

 

ПОКАНА ЗА СЕДМАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ „ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА”

27 – 29 АПРИЛ, 2014г. СЛИВЕН

ПРОГРАМА

ПОКАНА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ХОТЕЛИ

Параметри на педагогическите практики

СБОРНИК