Състезание за превод от английски език  “ TRANSLATOR

 

На 10 декември 2014 година, по идея на ПГИ "Проф. д-р Димитър Табаков" – гр. Сливен и със съдействието на РИО Сливен беше организирано и проведено за първи път състезание за превод от английски език - TRANSLATOR. В състезанието участваха ученици от 11 клас на професионалните гимназии. Състезанието протече в два кръга - писмен превод на текст на песен и устен симултанен превод от английски език на непознат текст.

За по - голяма обективиност беше поканено независимо жури с председател:

Веселина Бонева - старши експерт по чуждоезиково обучение в РИО – Сливен и членове:

Силвия Павлова – учител по английски език в ГПЗЕ "Захарий Стоянов" – гр. Сливен,

Снежана Иванова - учител по английски език в ГПЗЕ "Захарий Стоянов" – гр. Сливен  

Владимира Чолакова - учител по английски език в 11 СОУ "Константин Константинов"- гр. Сливен.


Победител в състезанието стана Георги Големджиев, ученик от 11 а клас на ПГХТ
  „Акад. Н. Неделчев”- гр. Сливен. На второ място се класира Борислав Атанасов, от 11 в клас на ПГИ „ Проф. д-р Димитър Табаков”- гр. Сливен, а на трето място  Нора Иванова, 11 а клас на ПГЕЕ "Мария Кюри"- гр. Сливен.

Класираните на първо, второ и трето място получиха плакети осигурени от училището – домакин, а на победителя в състезанието беше присъдена и парична награда от 100 лева.