РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СЛИВЕН

 

ИНФОРМАЦИЯ

относно провеждането на Панорама на образованието – 2015 година

 

На 27.04.2015 г., в 10.30 ч., в зала „Галерия“ на Хотелски комплекс „Национал“, беше открита ежегодната Панорама на образованието, която се провежда в рамките на два дни – 27 и 28 април и се организира от РИО – Сливен, Центъра за кариерно ориентиране – Сливен и много училища, от които две висши училища, три профилирани гимназии, шест професионални гимназии, едно средно общообразователно училище /СОУ „П. К. Яворов“/ и Спортното  училище.

            Събитието беше открито от г-жа Бисерка Михалева – началник на РИО – Сливен. Гости на откриването бяха г-н Димитър Сяров – областен управител на област Сливен, г-жа Ваня Шишкова – началник на отдел „Образование, култура и вероизповедания“ в Община Сливен, г-жа Тихомира Димитрова – директор на Дирекция „Бюро по труда“ – Сливен, представители на бизнеса и на браншовите организации, общественици и граждани.Поздрав към участниците и гостите  беше поднесен от група „Монолог“ от ХГ „Д. Дамянов“ – Сливен, от ученика от ОУ „Бр. Миладинови“ – Сливен Михаил Мишев, както и от ученици от паралелки със ЗИП по хореография от СОУ „К. Константинов“ – Сливен. Г-жа Весела Паскалева – ст. експерт по професионално образование  в РИО – Сливен запозна присъстващите с постиженията на учениците от областта на състезания, олимпиади и други в различни сфери на науката, изкуствата и спорта.

Училищата от град Сливен, осъществяващи държавен прием на ученици за учебната 2015/2016 година, както и висшите училища на територията на град Сливен, имат възможността през двата дни да покажат специфичните особености и привлекателните страни на професиите и профилите, които предлагат за обучение на младите хора не само от област Сливен, но и на желаещите от цялата страна.

Паралелно с Панорамата на образованието в Центъра за кариерно ориентиране се провеждат дни на отворените врати и всички заинтересовани граждани и кандидат-гимназисти и кандидат-студенти имат възможността чрез различни подходи за кариерно ориентиране /онлайн тестове, образователни филми и интерактивни упражнения/ да подпомогнат собствения си избор на средно или висше училище.

За учебната 2015/2016 година в област Сливен се предлагат за обучение 16  профилирани и 17 професионални паралелки след завършен VІІ клас, от които 2 профилирани и 2 професионални в Нова Загора, а останалите – в Сливен. След завършено основно образование младите хора имат възможност също да избират между редица профилирани, непрофилирани или професионални паралелки в четирите общини на областта – в Сливен, Котел, Нова Загора, Твърдица и Шивачево. Пред старта на приемната кампания след завършен VІІ клас е добре учениците и родителите им да знаят, че и тази година заявления ще се приемат в ОУ „Д-р Ив. Селимински“ – Сливен и НУ „Л. Каравелов“ – Нова Загора – след успешно издържаните изпити-тестове по български език и литература и по математика, съответно на 20 и 22.05.2015 г. В тази връзка, освен информацията, която могат да получат в училищата си, биха могли да се възползват от приемната, която и тази година се организира от РИО – Сливен, всеки понеделник, в стая № 211 /бул. „Бр. Миладинови“ № 18, ет. 2/.