РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СЛИВЕН

 

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПОВОД ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

22.01.2015 г.

На 22.01.2015 г., от 11.30 ч., в зала № 210 на Регионален инспекторат по образованието – Сливен се състоя среща на д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители и  г-н Ансгар Клингер, член на Управителния съвет на образователния синдикат /Gewerkschaft Ezziehung und Wissenschaft/, Германия, завеждащ отдел „Професионално обучение“, с г-жа Бисерка Михалева, началник на РИО – Сливен, с експерти от РИО – Сливен, с директори и с помощник-директори на професионални гимназии и СОУ от област Сливен, с представители на ИПФ – Сливен към Технически университет – София. Беше представен опитът на Германия в дуалното обучение като форма за придобиване на професионална квалификация от заети лица и сътрудничеството между образователните институции и стопанските организации. В Германия дуалната система е мощно средство срещу младежката безработица – 60 % от младите хора чрез нея получават професионална квалификация. Г-жа Такева от своя страна представи позицията на СБУ: въвеждането на професионалното дуално обучение има изключително важно значение за решаване в бъдеще на проблемите на младежката безработица, бедността и социалното изключване, на ранното отпадане на децата от училище; не може да бъде въведено за всички професии и специалности, не може да се случи без участието на бизнеса, необходими са спешни законови промени. Бяха изказани мнения от страна на г-жа Бисерка Михалева, началник на РИО – Сливен, както и от директори на професионални гимназии.