На 9 февруари 2015 г.  в зала № 210 на Регионален инспекторат по образованието –Сливен  се проведе кръгла маса  за споделяне на успешни практики на тема:

 

„ДЕЙНОСТНИЯТ  ПОДХОД – СЪВРЕМЕНЕН  ИНСТРУМЕНТАРИУМ”

 

 В работата на кръглата маса взеха участие учители от КОО  “ Чужди езици”, “Математика, информатика и информационни технологии ” , “Обществени науки и гражданско образование” и “ Природни науки и екология”  от  16 училища от област Сливен. С доклади и презентации участваха представители на следните училища:

 ОУ “Панайот Хитов” – гр. Сливен

 ОУ “Елисавета Багряна” – гр. Сливен

 ОУ “Юрий Гагарин” – гр. Сливен

 ОУ “Д-р Иван Селимински” – гр. Сливен

 ОУ “Братя Миладинови ” – гр. Сливен 

 СОУ “Константин Константинов ” – гр. Сливен

 СОУ “Иван Вазов ” – гр. Нова Загора

 ПГИ “Проф. д-р Д.Табаков ” – гр. Сливен 

 ПГЕЕ “Мария Кюри ” – гр. Сливен         

Всички участници и гости  на кръглата маса оцениха срещата като ползотворна, споделиха  впечатленията си от старанието, креативността и ефективната работа на учителите от областта.