РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СЛИВЕН

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА РАБОТНО СЪВЕЩАНИЕ С ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА В РИО - СЛИВЕН

       На 07 септември 2015 г., от 10:00 ч., в зала № 210 на РИО - Сливен се проведе съвещание на г-жа Бисерка Михалева - началник на РИО - Сливен и на експерти от РИО - Сливен с директорите на училища и обслужващи звена от областта. Традиционната работна среща беше открита с приветствие и пожелания за новата учебна 2015/2016 година към участниците от г-жа Бисерка Михалева - началника на РИО - Сливен, инж. Кольо Милев - кмет на община Сливен, от г-жа Веска Вълчева - заместник-областен управител на област Сливен. В работата взеха участие представители на общински администрации, различни институции, които имат отношение към образованието, възпитанието, културата и опазването на живота и здравето на децата, печатни и електронни медии. Г-жа Бисерка Михалева очерта предстоящите цели и приоритетните дейности за началото на новата учебна година. Бяха засегнати въпроси, свързани с готовността на РИО – Сливен, на училищата и обслужващите звена от област Сливен за първия учебен ден, за образователно-възпитателния процес през учебната 2015/2016 година, акценти в предстоящата контролна дейност на РИО – Сливен, участието в съвместни културни и образователни инициативи с институции и организации в интерес на децата и учениците.