В периода 19 - 21 март 2015 г. в гостоприемния и приветлив хотелски комплекс „Релакс КООП“ – с. Вонеща вода, област Велико Търново, се проведе обучение на 38 директори на детски градини от област Сливен. Семинарите бяха предвидени в Годишния  план на РИО - Сливен за учебната 2014/2015 година и бяха организирани от екип на РИО - Сливен със съдействието на общините.

По темата „Превенция на стреса и развитие на социални умения“ с лектор доц. д-р Любомира Попова, бяха разгледани ефективни техники и  подходи за справяне с професионалния стрес, в основата на които стои съчетаването на индивидуалните личностни ресурси с ресурсите на средата.

По темата: „Качество на управлението на образованието и мотивация на персонала“ с лектор доц. д-р Ицка Дериджан, бяха анализирани признаците за идентифициране на фазите на развитие на екипа, отношенията в неформалните структури и функциите на мултидисциплинарния  екип в контекста на новите социално-икономически реалности.

Добрата комуникация, позитивните нагласи и желание за сътрудничество между участниците в обучението и лекторите, отличната организация и предоставените подходящи условия за провеждане на семинарите, допринесоха за осъществяване на поставените цели по най-добрия начин.