Клуб „Млади възрожденци“ в IV ОУ „Димитър Петров“ е учреден на 09.03.2015 г. За негов председател е избрана г-жа Милена Георгиева учител по история и цивилизация и география и икономика в училището. За заместник-председател и секретар са избрани съответно Теодора Ангелова Панайотова от IV б клас и Ясмин Ибрямова Алиева от IV а клас.

 

 
 

   На 23.03.2015 г., в ОУ „Никола Й. Вапцаров”, с. Бяла паланка, общ. Твърдица, обл. Сливен, Инициативен комитет, включващ учителите по история в училището Даниела Митева и Шермин Мехмедова, свиква Учредително събрание за създаване на клуб „Млади възрожденци”. За председател бе избрана г-жа Даниела Митева, а за зам.председател и секретар – четвъртокласничките Ниляй Хасанова и Гамзе Хасанова.

 

 
 

   На 09.03.2015 г. в ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Блатец, общ. Сливен, се провежда учредително събрание, с което се учредява клуб „Млади възрожденци“. На събранието присъства г-н Иван Узунов – директор на училището.
   За председател е избрана г-жа Габриела Атанасова – учител в прогимназиален етап, а за зам.председател и секретар - Йорданка Стефанова от 8. клас и Златка Джендова от 7. клас.

 

 
 

   Клуб „Млади възрожденци” в ОУ „Никола Й. Вапцаров” с. Ябланово е създаден по идея на г-н Ангел Огнянов – директор на училището. Тази своя идея той споделя с г-жа Айше Рубева - старши учител в начален етап и допълнителна квалификация учител по БЕЛ. Педагогическия колектив приема и подкрепя това предложение, имайки предвид че клубовете подържат и развиват интереса на децата към българската история, литература и култура, както и към социалните дейности и спорта и са поле за извънкласно общуване на децата от различни етноси, посредством общи интереси и съвместни идеи.
Клуб „Млади възрожденци“ в ОУ „Никола Вапцаров“ – с. Ябланово е учреден на 10.02.2015 г.. В него членуват 13 ученици от шести клас.
   За председател на клуба е избрана г-жа Айше Рубева, а за заместник-председател и секретар ученичките Диляра Алкинова Чобанова и Айлин Исметова Мустафова от VІ клас.

 

 

   Клуб „Млади възрожденци” в ОУ „Д-р Петър Берон” с. Жeлю войвода е учреден по идея на г-жа Кираджиева –директор на училището на 25.11.2014г. на Общо събрание. В него участват 25 ученици от V, VI и VII клас. Председател на клуба е г-жа Снежана Томова, учител по история и цивилизация и география и икономика в училището. Заместник-председател е Симона Петкова ученичка от VII клас, а секретар - Георги Добринов също ученик VII клас. На Учредителното събрание е приет и одобрен за изпълнение и годишен план.

 

 
 

   Клуб „Млади възрожденци” при ОУ „Христо Ботев” село Самуилово, община Сливен e учреден на 18.03.2015г. когато е избрано и клубното ръководство – председател Станимир Трифонов, учител по история и цивилизация и география и икономика, заместник-председател Еленка Атанасова Бойкова и секретар Петко Калинов Георгиев.

 

 
 

   Клуб „Млади възрожденци“ в Социалнo-педагогически интернат „Христо Ботев”, с. Драгоданово, общ. Сливен е учреден на 13.03.2015 г..
   За председател е избрана г-жа Милена Георгиева, учител по БЕЛ и История и цивилизация, за заместник - Станимира Василева от пети клас, а за секретар - Георги Иванов от осми клас.

 

 
 

   На 19.02.2015 г. в 8. ОУ „Юрий Гагарин” – Сливен е учреден клуб „Млади възрожденци”. За председател бе избрана г-жа Катя Чанкова, старши учител по история и цивилизация, за заместник-председател - Алекси Алексиев, ученик от VII a клас и за секретар - Вели Дормушев, ученик от IV в клас.

 

 
 

   На 16.02.2015 г. в ОУ „Елисавета Багряна”, гр. Сливен е учреден клуб „Млади възрожденци". Председател на клуба е г-жа Силвия Китанова – учител по история и цивилизация. На учредяването присъства г-жа Кристиана Станкова – старши експерт по обществени науки и гражданско образование в Регионален инспекторат по образованието - Сливен, която приветства „младите възрожденци”.
   Членовете на клуба са 21 ученици от пети и шести клас. Те приеха идеята с голям интерес и желание. Основната цел на клуба е утвърждаване на националните ценности и идеали и съхраняване на поуките от историческото ни минало.

 

 

 

     На 19.03.2015 г., в СОУ „Г. Ст. Раковски“, гр.Котел, ученици от пети, шести и седми клас учредиха клуб „Млади възрожденци“. На събранието присъстваха 13 ученика, както и учителите, преподаващи история и цивилизация - г-жа Ганка Абаджиева и г-н Стефан Дондев.
      За председател на клуба беше избран г-н Стефан Дондев.
     За заместник-председател беше избрана Мария Христова от 6. „б“клас, а за секретар - Надежда Дондева от 5. „а“клас.
     Всички присъстващи заявиха, че ще работят за по–широко разпространение на идеите и целите на клуба сред учениците и обществото.

 

  
     На 22 април, в ОУ "Св. Паисий Хилендарски", с. Сотиря, общ. Сливен бе учреден клуб "Млади възрожденци".
За председател беше избран г-н Йордан Тенев, учител по история и цивилизация, а за зам.председател и за секретар - Неделчо Димитров и Светла Андонова.


На 02.06.2015 г. беше учреден клуб ,,Млади възрожденци” при ОУ ,,Найден Геров”, с. Гавраилово, обл. Сливен.  Двадесет деца от V,VI и  VII клас станаха членове на новосформирания клуб.  На учредяването присъства и помощник-директора на ОУ ,,Найден Геров” - г-жа Яна Тодорова. Всички бяха запознати със същността, целите и задачите на клуб ,,Млади възрожденци”.

Беше избрано Ръководство в следния състав:

 - Председател – г-жа Кремена Сотирова, учител по История и цивилизация в ОУ ,,Найден Геров”, с. Гавраилово;

- Заместник- председател - Стоян Денчев Василев;

- Секретар – Здравка Христова Колева.