Свободни работни места в РУО - Сливен

 

 
14.07.2020 г. Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за заемане на длъжността "директор" на общинско училище и държавно неспециализирано училище отвори
11.06.2020 г.

Конкурс за длъжността „директор” в училища от област Сливен

отвори
24.06.2019 г.

Конкурс за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение”, Регионално управление на образованието – Сливен (СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ )

отвори
05.06.2019 г.

Конкурс за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение”, Регионално управление на образованието – Сливен

отвори
12.03.2019 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

подали заявление за участие в конкурс за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, РУО – Сливен

отвори
22.02.2019 г.

Конкурс за длъжността „Началник на Регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието – Сливен

отвори
26.01.2018 г. Свободни работни места отвори