Допълнителна подкрепа за деца със специални образователни потребности

 

Превенция на тормоза и агресията

 

1. Карта на услугите.pdf

2. Информация за същността на социалните услуги.pdf

3.Aкценти за учебната 2018/2019 година