22.06.2020 г. График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2019 - 2020 година сесия август-септември отвори
19.05.2020 г. Нови правила за информационнa сигурност при организацията, провеждането оценяването на ДЗИ и образци на документи отвори
14.01.2020 г. Заповед за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2019/2020 година отвори
14.01.2020 г. Правила за информационнa сигурност при организацията, провеждането оценяването на ДЗИ и образци на документи отвори

 

НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити (изм., бр. 80 от 12.09.2008 г., в сила от 12.09.2008)


НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити