Публикация във в. "Аз-буки", бр. 15

Публикация във в. "Аз-буки", бр. 14

Публикация във в. "Аз-буки", бр. 12

Публикация във в. "Аз-буки", бр. 10